Doa Qunut Hani Ar-Rifai

Ya Allah bagi-Mu segala puji dengan pujian yang banyak selama masih tetap ada langit dan bumi, bagi-Mu segala puji atas semua nikmat-Mu yang tidak terhitung
Maha Suci Engkau dan aku memuji-Mu, Engkaulah Tuhan sesembahan, Engkaulah Tuhan sesembahan, dan kami semua hamba milik-Mu
Maha Suci Engkau dan aku memuji-Mu, maha suci Engkau dan aku memuji-Mu, Engkaulah yang maha pengampun dan Kamilah orang-orang yang berbuat jelek.
Engkaulah Yang Maha Merajai dan kamilah Makhluk milik-Mu, Engkaulah yang Maha Perkasa dan kami orang-orang yang terdholimi
Engkaulah yang Maha Pemberi rezki dan kamilah orang-orang yang mendapatkan rezki, kami memohon pada-Mu WAhai Tuhan Kami.
Wahai yang maha Merajai, Wahai maha Benar, Wahai Maha Pemberi keterangan, Wahai yang Maha Penyantun, Wahai Maha Penyayang.
Wahai yang Maha Pemurah, Wahai yang maha Pemurah, Wahai yang maha Pemberi syafa’at, Wahai yang Maha Pengampun, Wahai yang Maha Melihat.
Wahai yang maha Melihat, Wahai yang maha Mengetahui segala rahasia, Wahai yang Maha Mengangkat derajat, Wahai Yang maha Pemilik Kekuasaan.
Wahai yang Maha Pengasih, Ampunilah kami semua di malam kami ini, Ampunilah kami semua di malam kami ini,
Ampunilah kami semua di malam kami ini, ampunilah kami semua di malam kami ini, janganlah engkau hukum kami atas segala dosa kami.
Janganlah Engkau hukum kami atas segala dosa kami, janganlah Engkau hukum kami atas sifat menggampang-gampangkan kami dalam mengharap surga-Mu
Wahai Tuhan kami, kami belum menta’ati-Mu dengan sebenarnya ta’at kami belum mendekatkan diri kami pada-Mu dengan sebenarnya pendekatan.
Wahai Tuhan Kami, akan tetapi kami Menta’ati-Mu dalam hal yang paling engkau cintai. Kami bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Engkau semata
Tiada sekutu bagi-Mu, Kami bersaksi bahwa Nabi kami Muhammad adalah hamba-Mu dan Rosul-Mu Wahai Tuhan kami.
Janganlah Engkau Mengadzab orang yang mentauhidkan-Mu, janganlah Engkau mengadzab orang yang mentauhidkan-Mu.
Janganlah Engkau mengadzab orang yang hatinya telah mencapai puncak kecintaan pada-Mu, dan lisannya selalu berdzikir pada-Mu.
Wahai yang Maha Pemberi, Wahai Yang Maha Pemberi, Wahai Yang Maha Pengasih, Kami memohon pada-Mu Ya Allah, Ya, Allah, Ya Allah
Selamatkan Leher kami dari Neraka.
Wahai Tuhan kami, Wahai Tuhan kami segala sesuatu tunduk pada kehebatan-Mu, tunduk pula wajah-wajah ini pada kemulian-Mu.
Maka semuanya kembali pada kebesaran-Mu, Kami memohon pada-Mu Wahai Yang Maha Pencinta orang-orang yang mencintai-Nya.
Wahai Yang Maha Memiliki ke agungan, Wahai Yang Maha memiliki kesombongan, Wahai Yang Maha Memiliki Kekekalan dan Keabadian.
Ya Alloh lindungilah kami dari neraka jahim, lindungilah kami, lindungilah kami dari neraka jahim, lindungilah kami dari neraka jahim.
Haramkan wajah kami atas neraka jahim, haramkan wajah kami atas neraka, Wahai Tuhan Kami, Engkaulah Yang Maha Pencipta.
Dan Engkaulah Yang maha Perkasa atas Firman-Mu; Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah.
Wahai Tuhan kami jangan Engkau setrika pipi kami dengan neraka, maka sesunggunya Engkau Maha kuasa atas kami, jangan Engkau adzab kami.
Maka sesungguhnya

Engkau  Maha  Kuasa atas kami, Wahai Yang maha Kuasa, Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha Kuasa.
Haramkan kami atas neraka, haramkan kami atas neraka, Wahai Dzat yang segala urusan-Nya adalah sesudah huruf KAAF dan NUUN.
Firmankanlah jadilah kalian orang-orang yang selamat dari neraka, maka kami pun jadi selamat.
Firmankanlah jadilah kalian di malam ini termasuk orang-orang yang selamat dari neraka, maka kamipun jadi selamat.
Dengan rahmat-Mu Wahai yang Paling Pengasih diantara para pengasih.
Tiada  sesembahan yang hak kecuali Allah  sebanyak apa yang terlintas dimata.
Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah sebanyak apa yang telah ada dan akan ada.
Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, maha Tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan.
Kami Memohon pada-Mu Wahai Yang Maha Mengangkat derajat Wahai Yang Maha Mengangkat derajat, Wahai yang Maha menurukan berkah.
Wahai yang Maha Pengampun dosa, Wahai Yang Maha Pencipta Makhluk, Wahai Yang Maha Pencipta Makhluk hidup.
Wahai yang Maha Pencipta Makhluk hidup, Kami memohon pada-Mu keridhaan-Mu dan Surga, Keridhooan-Mu dan Surga.
Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau berfirman tentang mereka : Sesunggunya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka
Wahai Tuhan kami dan Maula kami jadikan kami termasuk penghuni surga-Mu surga An-naim, Berada di antara phon bidadari yang tak berduri.
Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah.
Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
Wahai Tuhan Kami dan Maula kami, kami telah mendengar sifat surga-Mu dalam kitab-Mu , kami telah mendengar sifat surga-surga-Mu dalam Qur’an-Mu.
Maka kami memohon pada-Mu ya Alloh, Ya Allah, Ya Allah, ya Allah jangan Engkau haramkan kami dari memasukinya.
Wahai yang Paling Pemurah diantara para pemurah, ya Alloh jadikan kami termasuk penghuni surga An-na’im.
Ya Allah perlihatkan pada kami Pencipta surga itu yang Maha Pemurah, perlihatkan pada kami pencipta surga itu yang maha pemurah.
Perlihatkan pada kami wajah-Mu Yang Agung, Wahai yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Agung.
Wahai Yang maha Agung berikan kami kesempatan melihat pada-Mu tanpa bahaya yang membahayakan.
Tanpa fitnah yang menyesatkan, dengan rahmat-Mu Wahai yang paling pengasih diantara para pengasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s